височіти


височіти
(вирізнятися висотою, міститися, розташовуватися вище чогось), підноситися, піднестися, зводитися, звестися, здійматися, здійнятися, підійматися, підніматися, підійнятися, піднятися, підводитися, підвестися, височитися, громадитися, поставати, постати, панувати, підвищуватися, підвищитися, спинатися, підіймати, піднімати, підійняти, підняти, підносити, піднести (що — вирізнятися серед чогось своєю верхньою частиною)

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • височінь — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

  • височіти — дієслово недоконаного виду …   Орфографічний словник української мови

  • височінь — і, ж. 1) Простір на великій віддалі від землі. 2) перен. Високий, значний рівень розвитку чого небудь …   Український тлумачний словник

  • височіти — чи/ть і чі/є, недок. 1) Вирізнятися висотою, підноситися над чим небудь, міститися вище чогось. 2) перен. Вирізнятися з поміж інших визначними досягненнями, видатними особливостями …   Український тлумачний словник

  • височіти — [виесоуч’і/тие] сочи/т і ч і/йеи …   Орфоепічний словник української мови

  • височитися — I в исочитися иться, недок. Вирізнятися висотою, знаходитися вище чого небудь. II височ итися чи/ться, недок. Те саме, що височіти …   Український тлумачний словник

  • підноситися — о/шуся, о/сишся, недок., піднести/ся, су/ся, се/шся; мин. ч. підні/сся, несла/ся, несло/ся; док. 1) Переміщатися, підніматися вгору, у вище положення. 2) Підводитися, підніматися з нормального або похиленого положення у вище чи вертикальне (про… …   Український тлумачний словник

  • ОКОЛОУШНАЯ ЖЕЛЕЗА — (glandula paro tis), наибольшая из слюнных желез, расположена на лице, в глубокой впадине позади восходящей ветви нижней челюсти, в так называемой позадичелюстной ямке (fossa ге tromandibularis). Форма железы всецело приспособлена к стенкам этого …   Большая медицинская энциклопедия

  • висота — 1) (простір на великій віддалі від землі), височина, височінь, високість, підхмар я, піднебесся 2) (частина земної поверхні, вища від навколишнього простору), височина, узвишшя; у[в]згір я (невелика височина) 3) (відстань від основи предмета до… …   Словник синонімів української мови

  • БОЛЬ ГОЛОВНАЯ ПУЧКОВАЯ — мед. Пучковая головная боль приступы односторонней крайне интенсивной головной боли. Приступы продолжаются от 10 15 мин до 3 ч и повторяются несколько раз в сутки обычно в одно и то же время. Появляются сериями (пучками), длящимися в течение… …   Справочник по болезням